Tevékenységeink

Kutatás és természetvédelem

Az Alapítványunkkal együttműködő civil szakemberek vezetésével a Tolna megye illetve a Dél-Dunántúl mind nagyobb területén végzünk állományfelmérő és élőhelyfeltáró tevékenységet. Kutatási eredményeink természetvédelmi adattárunkba kerülnek, melynek köszönhetően élőhely-, és fajvédelmi koncepciók kidolgozása válik lehetővé.

Botanika

A TMTA szakemberei az országos védelemre tervezett tájegységek florisztikai alapkutatását, valamint a területek jellegzetes biotópjainak és társulástípusainak leírását célozták meg. A több éve folyó kutatás eredményei gyorsítják ezen értékes területek mielőbbi védetté nyilvánítását.

 

Denevérvédelem

Alapítványunk a Dél-Dunántúli régióban felvállalta egy rendkívül veszélyeztetett állatcsoport, a denevérek kutatását, és védelmét. A természetes élőhelyek drasztikus ütemű eltűnése, valamint a denevérekhez kapcsolódó hiedelmek miatt a hazai denevérfajok többsége rendkívüli mértékben veszélyeztetett. Az Alapítványunk által végzett denevér-faunisztikai és élőhelyi kutatások alapvető fontosságúak a gyakorlati, szakmailag megalapozott faj- és élőhelyvédelmi koncepciók kidolgozásában.

Alapítványunk szakembereinek részvételével zajlik Gemenc, Béda-Karapancsa, a Mecsek, a Szársomlyó, a Szekszárd-Geresdi-dombság, valamint a Tolnai-Hegyhát denevérfaunisztikai feltárása.

 

Rovarfaunisztika

Tolna megyében a múlt század közepe óta nem folyt tervszerű rovarfaunisztikai kutatás. Ezért indítottuk el 1999-ben programunkat, hiszen Tolna megye az egyik legváltozatosabb élőhelyi adottságokkal rendelkező terület az országban. A paksi löszgyepek, a tengelici homokvidék, a láprétek, a Duna ártere számos igen ritka, védett rovarfajnak nyújt otthont.

 

Környezeti nevelés, szemléletformálás

A civil szervezetek és oktatási intézmények szakmai támogatása mellett saját programjainkkal is hozzá kívánunk járulni a fiatalság természetvédő szemléletének kialakításához. Alapítványunk rendezvényei azonban mindenki számára nyitottak. Az általunk tolmácsolni kívánt üzenetet kiállítások, természetvédelmi táborok, terepi rendezvények, előadások keretében juttatjuk el az ifjúsághoz és a felnőtt lakossághoz egyaránt.

 

Ökoturizmus

Alapítványunk egyik fő célkitűzése a térségi ökoturizmus ügyének előrevitele. A tapasztalatok szerint igen nagy igény van a szakmailag is felügyelt, a régió természeti, néprajzi, tájképi értékeinek bemutatására. Rendszeresen végzünk felkérésre szakvezetéseket iskolásoknak, tanároknak és egyetemi hallgatóknak egyaránt.