A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány célja Magyarország - elsősorban Tolna megye, a Dél-Dunántúl és a kapcsolódó területek - természeti értékeinek kutatásával, feltárásával, megóvásával (védelmével) és megismertetésével, valamint az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítványt 1995. december 4-én a Tolna Megyei Bíróság 46/1995. számon nyilvántartásba vette, majd 1999. február 8-án kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette (Pk.60.092/1995/6.).

Alapítványunk az elmúlt közel tíz esztendőben szinte megszámlálhatatlan programmal járult hozzá régiónk természeti értékeinek megismeréséhez, az azok megóvását szolgáló védelmi stratégiák kidolgozásához és megvalósításához. Tevékenységünkkel mind az ifjúság és a felnőtt lakosság, mind az intézmények és a helyi döntéshozók körében eredménnyel igyekeztünk elfogadtatni a természetvédelem ügyének fontosságát, illetve a szakmailag megalapozott védelmi stratégiák és kidolgozott koncepciók szükségességét. Mára szervezetünk és tevékenységünk is ismertté, elismertté vált az önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, az érintett hatóságok, oktatási intézmények és a velünk együttműködő civil szervezetek körében.

Támogatottságunk növelése és munkánk elismertetése érdekében különös gonddal ápoljuk kapcsolatainkat nem csupán korábbi támogatóinkkal, a hatóságokkal - köztük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal - és önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, de a civil szektor képviselőivel és számos módon a társadalom széles rétegeivel egyaránt.

 

Alapító Okirat

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2008

Közhasznúsági jelentés 2009

Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2014

Közhasznúsági jelentés 2015

Közhasznúsági jelentés 2016

Közhasznúsági jelentés 2017

Közhasznúsági jelentés 2018

Elszámolás a 2018. évben kapott SZJA 1% támogatásról

Közhasznúsági jelentés 2019

Elszámolás a 2019. évben kapott SZJA 1% támogatásról

Közhasznúsági jelentés 2020

Közhasznúsági jelentés 2021

Közhasznúsági jelentés 2022